Ati public
[search 0]
×
Best Ati podcasts we could find (updated July 2020)
Best Ati podcasts we could find
Updated July 2020
Join millions of Player FM users today to get news and insights whenever you like, even when you're offline. Podcast smarter with the free podcast app that refuses to compromise. Let's play!
Join the world's best podcast app to manage your favorite shows online and play them offline on our Android and iOS apps. It's free and easy!
More
show episodes
 
This podcast was created to improve our members experience and further assist with their growth. Tune in each week to hear another inspiring story from a fellow shop owner to “drive change” in your shop. If you have an inspiring story you would like to share, you can email me, Geoff Berman, at podcast@autotraining.net.
 
1- Ninu abala yi ?r? waye lori wipe ounj? ti ?l?hun Allah pese fun wa id?ra ni o j? ati alaye idi ti o fi j? id?ra. Bakannaa aw?n nkan ti o dara pup? lati se akiyesi r? nigba ti a ba f? j? ounj?. 2- Abala yii j? it?siwaju alaye lori aw?n ?k? ti o r? m? jij? ati mimu, ?kunr?r? alaye si waye lori aw?n nkan ti o dara pup? lati jina si ni asiko ti a ba f? j? tabi mu.
 
Awon janmoo Islam ti o wa ni awujo ni anfaani pupo, awon ni won nse itoju awon omo Musulumi ti won ko je ki opolopo won ti sina tabi di keferi, won maa nse alaye esin fun awon omode ati odo ati agbalagba, bibe won ni awujo si je amin isokan fun awa Musulumi. Sugbon apa kan ninu awon janmoo yi ni awon aleebu kookan gege bii ki a gba wipe olori janmoo ko le se asise ati wipe janmoo ti a ba wa ninu re nikan ni ona sunna ti o dara julo, irufe awon nkan yii ni olubanisoro menu ba ninu waasi yi.
 
1- Alaye lori Irun Ọdun mejeeji ati awọn ofin ti o rọ mọ aaye ikirun pẹlu awọn imura ti wọn fẹ ki a mu fun Irun ọdun. 3- Idanileko ni apa yi da lori awọn ẹwa khutuba Ojise Olohun- ike ati ola Olohun ki o maa ba a- ni ọjọ odun ati tita koko ọrọ lori wipe se o maa ngbe minbari lọ si aaye ikirun ni tabi wọn mọ pa si ibẹ.
 
1- Oro waye ninu waasi yi lori Itumo gbolohun Islam ati alaye bi o se je wipe ijosin Ojise Olohun, iwa re ati ise re je apejuwe ti o daju fun itumo paapaa esin Islam. Oro si tun waye lori bi ’waayi’ se maa n so kale fun Ojise Olohun. 2- Ninu awon Ewa esin Islam ti oniwaasi menu ba ninu apa keji yi ni bi Islam se je esin gbogbo abgaye, ti o tun je esin ti o pe perepere, bakannaa ti o si je esin ti o rorun julo.
 
1- Alaye waye ni agbegbe yii lori itan ranp? nipa ?ni tii se iya-iya An?bi Isa ati iya r? p?lu alaye nipa bi bibi r? se waye.2- ?r? waye ni abala yii nipa aw?n is? iyanu ti ?l?hun se lati ?w? An?bi Isa. Ibeere si waye wipe se ?m? ?l?hun ni An?bi Isa bi?3- Idanil?k? ni agbegbe yii pese idahun si aw?n ibeere w?nyii:- Nj? An?bi Isa ku ati wipe nibo ni o ku si?- Nj? An?bi Isa npada b? wa si aye, ati wipe igba wo ni?- Ki ni yoo s?l? ni asiko pipadab?? r??- Aw?n ?ri ti o da lori pipadab?? r?.
 
Alaye waye ninu waasi yi nipa bi Ojise Olohun- ike ati ola Olohun ki o maa ba a- ti se ki irun bi osan ba di oru ni oju aye re pelu awon idajo irun yii. Oro si tun waye lori wipe oorun ati osupa ninu awon amin agbara Olohun ni won wa, won kii wo okunkun nitori iku eniyan kan tabi wiwa laaye re.
 
1- Idanilẹkọ yi sọ nipa itumọ aladugbo pẹlu itọka rẹ lati inu Alukurani, bakannaa ọrọ tun waye lori diẹ ninu awọn iwọ aladugbo gẹgẹ bii ki Musulumi jẹ ki ọkan aladugbo rẹ balẹ, ki o ma je ki suta tabi aburu wa lati ọwọ rẹ si aladugbo rẹ. 2- Itẹsiwaju alaye lori awọn iwọ aladugbo, ọrọ waye nibẹ wipe ninu awọn iwọ aladugbo yoku ni: didaabobo o, sise daradara si i, sise amumọra fun aburu ọwọ rẹ ati bẹẹbẹẹ lọ.
 
Home Health Care News is an independent source for breaking news and up-to-date information on the senior in-home care industry. Our podcast, Disrupt, will highlight the individuals making a difference in the home health industry. Code: 204869
 
Idanileko yi so nipa awon eko ti Islam gbe kale fun eniti o ba ngba aawe gege bii yiyara fun isinu ati lilora lati je saari, bakannaa ni oludanileko tun so oro nipa asiko ti aawe maa nbere ati asiko ti o maa npari, o si tun so nipa bi esin Islam se se aawe agbayipo ni eewo.
 
At Muscle Activation Schaumburg, we believe your health is your most valuable asset. Join hosts Charlie and Julie Cates as they discuss how to utilize exercise to help improve and maintain your health, as well as interviews with health and wellness experts from various fields including chiropractic, accupuncture, psychology, nutrition, and functional medicine. Both Charlie and Julie are certified personal trainers and Muscle Activation Techniques® practitioners in Schaumburg, IL.
 
1- Eleyi ni oro nipa ohun ti o je ojuse Musulumi nibi ibo didi ati idajo Islam lori kikopa ninu idibo.2- Itesiwaju nipa ohun ti Islam so lori eto oselu tiwa- ntiwa (Demokiresi), olubanisoro menu ba idajo esin lori dida egbe oselu sile ati kikopa ninu re, o si tun so nipa ojuse eniti o ba fe gbegba fun ipo oselu.
 
1- Alaye wa ninu idanilẹkọ yii lori: (1) Itumọ ikẹ ati aanu gẹgẹ bi awọn onimimọ ẹsin se se alaye rẹ. (2) Diẹ ninu awọn agbegbe ti ikẹ ati aanu ti gbodo maa waye gẹgẹ bii ki olori se ikẹ fun awọn ọmọlẹyin rẹ ati sise aanu fun awọn ọmọde. 2- Alaye waye ni apa yii lori: (1) Awọn agbegbe yoku ti o ti yẹ ki eniyan ti maa se aanu. (2) Awọn anfaani ti o wa ninu aanu sise. (3) Sise daradara pẹlu awọn ẹranko naa wa lara aanu sise.
 
1- Idanileko yi soro nipa bi arinrin-ajo ati alaare yoo se maa ki irun won laini fi wole tabi lo o lara tayo asiko re.2- Kiki irun rakah merin ni meji ni ori irinajo ati ki alaare fi aawe sile ninu osu Ramadan ki o si gba a pada nigbati ara re ba ya gbogbo eleyi je irorun ti Olohun se fun awa Musulumi ti O si fe ki a maa je anfaani re nitoripe irorun ni Olohun fe fun wa ninu Esin Islam.3- Alaye ni ekunrere lori awon idajo irun onirin-ajo, igba ti yoo maa bere si din irun re ku ati asiko ti y ...
 
Loading …
show series
 
Well, Baseball is back kinda of, but the real story is Cam Newton Is on the Pats... WHat does this mean for Pats fans and gamblers around the country? What does it mean for Bills fans who thought they actually had a chance this year. We also talk about the Orlando Bubble, and how in a few weeks we might actually be able to put on the tv late at nig…
 
This week on the Exercise Is Health podcast, Julie and Charlie sit down with Kirk Bradshaw of Athletic Training Institute (ATI) in Bellevue, WA. Kirk and the team of coaches at ATI utilize Muscle Activation Techniques® (MAT®), resistance training, and other modalities - including their ADAPT facility - to "callus" their clients' neuromuscular syste…
 
This week on the Exercise Is Health podcast, Julie and Charlie discuss one of the more prevalent summertime issues - knee pain. You may be experiencing knee pain for a variety of reasons, from an issue with the knee itself to issues with other joints and surrounding tissues. While knee pain can be a bummer, there are some specific things you can do…
 
MVG: https://www.youtube.com/user/jimako123 Dreamcastguy: https://www.youtube.com/user/DreamcastGuy Miss Click: https://www.youtube.com/channel/UCL8xjX-8RM6SY3r0yh8GqSQ PlayerEssence: https://www.youtube.com/user/penintendoNate The Hate: https://www.youtube.com/channel/UClXL3JXsyMhTaklrYrxZajwJordan: https://www.youtube.com/channel/UCJKE87wqkVvbP2h…
 
This week on the Exercise Is Health podcast, Julie and Charlie discuss five things you can do during the summer holidays to help your health stay on track despite the disruptions to your schedule and typical routine. Holidays like the Fourth of July bring a number of opportunities to eat foods and do activities that may be outside of your norm, and…
 
Stealth: https://www.twitch.tv/stealth40k RGT85: https://www.youtube.com/channel/UCA5RGaQc-a8tIX_AqTTmWdwMVG: https://www.youtube.com/user/jimako123 PlayerEssence: https://www.youtube.com/user/penintendoNate The Hate: https://www.youtube.com/channel/UClXL3JXsyMhTaklrYrxZajwJordan: https://www.youtube.com/channel/UCJKE87wqkVvbP2hUJcAKJNwEvan: https:…
 
RetroAli: https://www.youtube.com/channel/UC9sxFHftnIw-99yL-gR9_nw RGT85: https://www.youtube.com/channel/UCA5RGaQc-a8tIX_AqTTmWdwDreamcastguy: https://www.youtube.com/user/DreamcastGuy MissClick: https://www.youtube.com/channel/UCL8xjX-8RM6SY3r0yh8GqSQPlayerEssence: https://www.youtube.com/user/penintendoNate The Hate: https://www.youtube.com/chan…
 
This week on the Exercise Is Health podcast, Julie and Charlie discuss plantar fasciitis and why what is often claimed to be one of the most common foot ailments may not actually be a foot issue at all. They discuss what other culprits may be contributing to this foot symptom and how to go about addressing these underlying issues. Check out all of …
 
Jeff Grubb: https://twitter.com/JeffGrubbRGT85: https://www.youtube.com/channel/UCA5RGaQc-a8tIX_AqTTmWdwMVG: https://www.youtube.com/user/jimako123 MissClick: https://www.youtube.com/channel/UCL8xjX-8RM6SY3r0yh8GqSQPlayerEssence: https://www.youtube.com/user/penintendoNate The Hate: https://www.youtube.com/channel/UClXL3JXsyMhTaklrYrxZajwJordan: ht…
 
This week on the Exercise Is Health podcast, Julie and Charlie sit down with Tom Purvis, the developer of the Resistance Training Specialist® program (RTS®), as well as ExerciseProfessional.com and PersonalTraining.com. This wide-ranging discussion touches on many topics, including the importance of understanding mechanics as a personal trainer, th…
 
The Floor Hugger: https://www.youtube.com/user/ThefloorhuggerMVG: https://www.youtube.com/user/jimako123 MissClick: https://www.youtube.com/channel/UCL8xjX-8RM6SY3r0yh8GqSQPlayerEssence: https://www.youtube.com/user/penintendoDreamcastguy: https://www.youtube.com/user/DreamcastGuy Nate The Hate: https://www.youtube.com/channel/UClXL3JXsyMhTaklrYrxZ…
 
This week on the Exercise Is Health podcast, Julie and Charlie discuss the two categories that they see a lot of people falling into right now--either they are in great shape after having a lot of time to exercise while at home or they haven't been exercising at all. Whichever category you fall into, there are very specific things you need to be do…
 
Justin Whang: https://www.youtube.com/channel/UC3jdnIP2u5hCJpVZ-TuDrCgMVG: https://www.youtube.com/user/jimako123 MissClick: https://www.youtube.com/channel/UCL8xjX-8RM6SY3r0yh8GqSQPlayerEssence: https://www.youtube.com/user/penintendoDreamcastguy: https://www.youtube.com/user/DreamcastGuy RGT85: https://www.youtube.com/channel/UCA5RGaQc-a8tIX_AqTT…
 
On this show we get the pleasure to talk to the man, the myth, the PE teacher Joe Guidice. Joe talks about his humble beginnings on Long Island where his love of the ocean lead to a job on the sail boat Ventura. We also talk about High School wrestling and how a friend of his who was much smaller got him to tap out by learning a few moves in this l…
 
This week on the Exercise Is Health podcast, Julie and Charlie sit down with Ian Mack of Tomahawk Science to discuss many of the tactics he uses with his athletes to help them not only perform at a high level, but be able to do so season after season throughout their entire career. Ian is a world-renowned sports scientist, training many high level …
 
Wood: https://www.youtube.com/user/BeatEmUpsMissClick: https://www.youtube.com/channel/UCL8xjX-8RM6SY3r0yh8GqSQPlayerEssence: https://www.youtube.com/user/penintendoDreamcastguy: https://www.youtube.com/user/DreamcastGuy RGT85: https://www.youtube.com/channel/UCA5RGaQc-a8tIX_AqTTmWdwNate The Hate: https://www.youtube.com/channel/UClXL3JXsyMhTaklrYr…
 
Best selling Amazon Author Dr. Gail Summerskill talks about her new book on writing titled Writing with Sofie. The professor and creative professional talks convincingly about the need to support those that are trying to improve their writing in the classroom or at the start of their first personal writing project.…
 
ON this Episode, Dan, Matt, and Brian talk about the conclusion of the Last dance, and how MJ might have misremembered a few things. We also talk about how Soccer in Europe is trying to figure things out, and fresh off the press, ESPN plans to air a 9 Part series on Tom Brady. We also talk about the up coming Golf Match between Peyton Manning, Tom …
 
While the coronavirus brings a number of direct challenges for home-based care operators, it presents several secondary hurdles as well. Among them: an exacerbation of mental illness and behavioral health conditions, especially for isolated older adults.Nizhoni Health is a growing home health provider based in Massachusetts that specializes in cari…
 
This week on the Exercise Is Health podcast, Julie and Charlie have the tables turned on them as they become the ones interviewed for the show The Aging Athlete Guide with Michael Lingenfelter. Michael, Julie, and Charlie discuss flexibility, mobility, and what considerations need to be taken with each, especially for those of us who are trying to …
 
Reviewtechusa: https://www.youtube.com/user/ReviewTechUSAMVG: https://www.youtube.com/user/jimako123MissClick: https://www.youtube.com/channel/UCL8xjX-8RM6SY3r0yh8GqSQPlayerEssence: https://www.youtube.com/user/penintendoDreamcastguy: https://www.youtube.com/user/DreamcastGuy RGT85: https://www.youtube.com/channel/UCA5RGaQc-a8tIX_AqTTmWdwNate The H…
 
This week on the Exercise Is Health podcast, Julie and Charlie sit down with Scott McWilliam of Golf MATchanics to discuss your muscles, your golf game, and how improving the function of the former will undoubtedly improve the latter. If you are wanting to drive the ball farther, knock strokes off your score, and feel healthy enough to play multipl…
 
Rand: https://www.youtube.com/channel/UC1Ze81XDuhJOGbaNq-CZXUAMVG: https://www.youtube.com/user/jimako123Dreamcastguy: https://www.youtube.com/user/DreamcastGuy RGT85: https://www.youtube.com/channel/UCA5RGaQc-a8tIX_AqTTmWdwPlayeressence: https://www.youtube.com/user/penintendoNate: https://www.youtube.com/channel/UClXL3JXsyMhTaklrYrxZajwMiss Click…
 
This week on the Exercise Is Health podcast, Julie and Charlie discuss what you can start doing now to get you back into the habit of exercising on a consistent basis. If exercise has fallen out of your daily routine since all of the schedule changes and travel restrictions that have happened with COVID-19, then this episode is for you. Check out t…
 
Dreamcastguy: https://www.youtube.com/user/DreamcastGuyPlayeressence: https://www.youtube.com/user/penintendoMissClick: https://www.youtube.com/channel/UCL8xjX-8RM6SY3r0yh8GqSQJordan: https://www.youtube.com/channel/UCJKE87wqkVvbP2hUJcAKJNwNate: https://www.youtube.com/channel/UClXL3JXsyMhTaklrYrxZajwEvan: https://twitter.com/KimerexProjekt5-2-2020…
 
This week on the Exercise Is Health podcast, Julie and Charlie sit down with legendary strength & conditioning coach Steve Hess. Steve was on the sports performance staff of the Denver Nuggets for over 20 years before he shifted his focus and efforts into the private sector with Panorama Wellness & Sports Institute. Steve discusses key principles t…
 
MVG: https://www.youtube.com/user/jimako123RGT85: https://www.youtube.com/channel/UCA5RGaQc-a8tIX_AqTTmWdwDreamcastguy: https://www.youtube.com/user/DreamcastGuyPlayeressence: https://www.youtube.com/user/penintendoMiss Click: https://www.youtube.com/channel/UCL8xjX-8RM6SY3r0yh8GqSQJordan: https://www.youtube.com/channel/UCJKE87wqkVvbP2hUJcAKJNwNat…
 
EvergreenHealth Home Care has more experience dealing with the coronavirus than any other agency in the country. It’s been battling the COVID-19 virus since February, when the first positive case popped up in the Seattle area, where the home health provider is based. In this episode of Disrupt, you’ll hear from Brent Korte, chief home care officer …
 
This week on the Exercise Is Health podcast, Julie and Charlie discuss the transition that many of us will be facing in the coming weeks - transitioning from working out at home to working out at the gym. The gym presents a number of opportunities that we may not necessarily have at home, and, if we aren't careful, those opportunities to create pos…
 
Scott: https://www.youtube.com/user/scottthewozRax: https://www.youtube.com/channel/UCiLkQuCK3S6edcfLlAC3o_w Playeressence: https://www.youtube.com/user/penintendoEvan: https://twitter.com/KimerexProjektMiss Click: https://www.youtube.com/channel/UCL8xjX-8RM6SY3r0yh8GqSQDirect Feed Games: https://www.youtube.com/user/Examined100Jordan: https://www.…
 
This week on the Exercise Is Health podcast, Julie and Charlie sit down with Eric Seifert of Core Muscle Activation to discuss exercise, Muscle Activation Techniques® (MAT®), and what Eric calls the "Goldilocks Zone" of exercise. Eric is a consultant for many professional athletes and teams, but he also works with individuals on a broad spectrum of…
 
MVG: https://www.youtube.com/user/jimako123Stealth: https://twitter.com/Stealth40kDreamcastguy: https://www.youtube.com/user/DreamcastGuy Playeressence: https://www.youtube.com/user/penintendoEvan: https://twitter.com/KimerexProjektMiss Click: https://www.youtube.com/channel/UCL8xjX-8RM6SY3r0yh8GqSQDirect Feed Games: https://www.youtube.com/user/Ex…
 
This week on the Exercise Is Health podcast, Julie and Charlie discuss why implementing MAT® prior to getting back into the full swing of your workouts is an absolute must. Many people are exercising with less intensity now that they have to exercise at home, and while getting back to your regular exercise routine at the gym can be exciting, it can…
 
MVG: https://www.youtube.com/user/jimako123 RGT85: https://www.youtube.com/channel/UCA5RGaQc-a8tIX_AqTTmWdwDreamcastguy: https://www.youtube.com/user/DreamcastGuy Playeressence: https://www.youtube.com/user/penintendoEvan: https://twitter.com/KimerexProjektMiss Click: https://www.youtube.com/channel/UCL8xjX-8RM6SY3r0yh8GqSQDirect Feed Games: https:…
 
This week on the Exercise Is Health podcast, Julie and Charlie dive deep into the thought process behind their at-home workouts they have been broadcasting on their Facebook and Instagram pages. It is not difficult to create an exercise program for one day, one week, or one month; but how do you create one that can be done every single day for the …
 
MVG: https://www.youtube.com/user/jimako123 Ferris: https://www.youtube.com/user/TheFerrisofWheelsPlayeressence: https://www.youtube.com/user/penintendoEvan: https://twitter.com/KimerexProjektMiss Click: https://www.youtube.com/channel/UCL8xjX-8RM6SY3r0yh8GqSQDirect Feed Games: https://www.youtube.com/user/Examined100Jordan: https://www.youtube.com…
 
Loading …

Quick Reference Guide

Copyright 2020 | Sitemap | Privacy Policy | Terms of Service
Google login Twitter login Classic login