show episodes
Loading …
show series
 
Retejo en facila lingvo Verkistoj ofte uzas tro malfacilan lingvaĵon kaj tiel fortimigas multajn eblajn legantojn. Tio speciale, sed ne nur validas por la Esperanto-medio, en kiu multaj el tiuj eblaj legantoj estas komcantoj aŭ komencintoj. La nova retejo uea.faci.a celas disponebligi tekstojn en facila lingvo kaj en skriba kaj en voĉlegata formo. …
 
Du ĉefaj reprezentantoj de la Esperanto Urbo parolas kun ni pri siaj persistaj agadoj en Herzberg am Harz Multaj Esperantistoj jam aŭdis pri la Esperanto Urbo Herzberg am Harz. Ni parolas kun du ĉefaj reprezentantoj de ĝi. Pro persistema laboro Esperanto fariĝis identecdifina afero por urbo meze de Germanio en la koro de Eŭropo. Kiel tio okazis, ka…
 
Podia diskuto dum KAEST 2018 pri la rilato inter Esperanto kaj scienco Dum la Konferenco pri la apliko de Esperanto en scienco kaj tekniko ni parolis kun du spertaj Esperantistoj, kiuj okupiĝas dum multaj jaroj pri Esperanto kaj scienco. Kio estas la rilato inter Esperanto kaj scienco. Ĉu esperanto estas taŭga lingvo por scienco? Kion la Esperanto-…
 
Programo por Esperantigi homojn en Brazilo – ĉu ekzemplo por aliaj landoj La programo “Mia Amiko” estas lernprogramo por lerni Esperanton kaj ankaŭ pri la Esperanto-movado. Ne temas pri komputila programo, sed pri programo ke komencantoj estu akompanataj de jam spertaj Esperantisto. Ni parolas kun juna homo, kiu pere de tiu programo lernis Esperant…
 
Dum la Trilanda Kongreso en Zweibrücken ni kaptis la okazon interparoli kun la ĝenerala sekretario de UEA. Kiel statas la situacio en Roterdamo ­— Kio estas la planoj por la estonteco — Kiel evoluas la aktivula trejnado, ekzemple la AMO-seminario — Kiel statas la aktivaĵo de UEA in la interreto — Kio pri UK en Afriko…
 
Podia diskuto pri la potencialo de Esperanto kaj interreto Dum la Trilanda Kongreso 2018 en Zweibrücken, Germanio ni diskutis sur la podio pri la eble ne uzata potencialo de la interreto por la Esperanto movado. Sur la scenejo kun ni diskutis Chuck Smith kaj Lu Wunsch-Rolshoven. Krome kontribuis al la diskuto homoj de la loka publiko kaj tujaj aŭsk…
 
La reta radistacio Muzaiko rapide fari?is grava instanco de la Esperanto-kulturo. ?i dum pli ol kvin jaroj funkciis stabile tiel ke homoj ekkonsideris ?in memkomprenebla?oj. Tamen ?i fakte estis funkciigita per sufi?e malgranda grupo de enga?itaj entuziasmuloj. Pasintjare subite Muzaiko ekhavis kelkajn problemojn, kiuj levis la demandon al ?ia esto…
 
Somere 2016 ekestis la ideo krei apon, kiu ebligas al Esperantistoj dinamike ekscii, ?u kaj kiuj aliaj Esperantistoj trovi?as en onia proksimeco. Nuntempe Chuck Smith kaj Evildea, du tre aktivaj Esperantistoj, gvidas teamon por realigi tiun ideon. Ni parolas kun ili kaj kun niaj tujaj a?skultantoj pri la konkretaj planoj, la financado, la nuna stat…
 
Ni invitis meritajn Esperantistojn por diskuti la evoluon de Esperanta kulturo en nuna tempo. Kiel la pli vasta uzo de la interreto devigas Esperanto-kulturon adapti?i, kian influon havas la novaj retaj kursoj kiel Duolingo? Kiel ni konstruas pontojn inter la tradiciaj Esperantistoj kaj la novaperantaj en interretaj platformoj kiel Youtube?…
 
La faka agado en Esperantujo havas longan tradicion. Dum la preska? 130 jaroj de la ekzisto de Esperanto la mondo multe ?an?i?is. La angla lingvo fari?is hegemonia, la teknologioj por interkomuniki?o kreis novan realon. Al tiu nova realo la faka agado devas adapti?i kaj fari?i pli vasta. ?u ni en la nuna tempo travivas novan fluon de Esperantujo, l…
 
Du spertaj Esperanto-instruistoj Mireille Grosjean kaj Katalin Kováts rakontis al kaj niaj tujaj ?eestaj kaj retaj a?skultantoj pri la novaj evoluoj de lingvo-instruado kaj aktualaj projektoj en Esperanto-instruado. Ne nur niajn, sed anka? tiujn demandojn de nia publiko ili respondis kaj aldonis multajn interesajn perspektivojn al Esperanto-instrua…
 
Loading …

Quick Reference Guide

Copyright 2020 | Sitemap | Privacy Policy | Terms of Service
Google login Twitter login Classic login