The A Group public
[search 0]
More

Download the App!

show episodes
 
កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រពន្ធ័​ព្រះគម្ពីរ ​គឺជាពន្ធ័កិច្ចដែល​បង្រៀនព្រះគម្ពីរទាំងមូលទូទាំងពិភពលោក។ ច្បាប់ដើមនៃកម្មវិធីនេះ រៀបរៀងដោយ ​លោកបណ្ឌិត​ ជេវើនឹន​ម៉ាកជី ​ហើយត្រូវបាន​បកប្រែនិងផលិតចេញជាង១០០ភាសា ចាក់ផ្សាយនៅជុំវិញសកលោក។ ​កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រពន្ធ័​ព្រះគម្ពីរ ជា​កម្មវិធីវិទ្យុ​មានរយ:ពេល30នាទី ចាក់ផ្សាយ​ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ​តាមលំដាប់នៃព្រះគម្ពីរ តាំងពីលោកុប្បត្តិ រហូតដល់ វីវរណ:។ ឥឡូវនេះ​កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រពន្ធ័​ព្រះគម្ពីរ មាននៅលើប្រពន្ធ័ អ៊ីនធឺណែតហើយ​។ យើងខ្ញុំសូមថ្លែង​អំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ដល់លោកអ្នកដ ...
 
The Ringer NBA team provides insight, reporting, and analysis on the NBA six days a week. SUN: 'Weekends With Wos' with Wosny Lambre; MON & THURS: 'Real Ones' with Logan Murdock & Raja Bell; TUES: 'Upside High' with J. Kyle Mann and Jonathan Tjarks; WED: 'Group Chat' with Justin Verrier, Rob Mahoney & Wosny Lambre; FRI: 'The Answer' with Chris Ryan & Seerat Sohi.
 
W
We're Alive

1
We're Alive

Wayland Productions Inc

Unsubscribe
Unsubscribe
Monthly
 
Listen to the entire epic series, which follows Survivors in Los Angeles after the world has been turned upside down. It begins with “A Story of Survival” which spans from Chapters 1-48. Our survivors band together, fortify a safe haven known as the Tower, and discover that the Infected are far from the biggest threat they will have to face. The adventure continues with two mini-series: “Lockdown” - A small group of inmates and prison guards are trapped in the T-block at Twin Towers Jail. Th ...
 
Building on the belief that a deeper understanding of the natural world enriches all of our lives, host Steven Rinella brings an in-depth and relevant look at all outdoor topics including hunting, fishing, nature, conservation, and wild foods. Filled with humor, irreverence, and things that will surprise the hell out of you, each episode welcomes a diverse group of guests who add their own expertise to the vast world of the outdoors. Part of The MeatEater Podcast Network.
 
W
War & Peace

1
War & Peace

International Crisis Group

Unsubscribe
Unsubscribe
Monthly+
 
War and Peace is a podcast series from the International Crisis Group. Olga Oliker and Elissa Jobson interview experts about all things Europe and its neighbourhood from Russia to Turkey and beyond. Their guests shed new light on everything that helps or hinders prospects for peace. A podcast member of the EuroPod production network. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
 
B
Bhakti Boson - Thru the Bible Assamese

1
Bhakti Boson - Thru the Bible Assamese

ভক্তিবচন - Bhakti Boson @ ttb.twr.org/assamese

Unsubscribe
Unsubscribe
Daily
 
"ভক্তিবচন" অনুষ্ঠানটি বিশ্বজুৰি বাইবেল শিক্ষা প্ৰদান কৰা পৰিচৰ্য্যাৰ এটি অংশ ৷ বৰ্তমান ১০০তকৈয়ো অধিক ভাষাত অনুদিত হোৱা এই শিক্ষাসমুহ ড. জে ভাৰ্নন মেকগিৰ দ্বাৰা প্ৰথমতে সজোৱা হৈছিল ৷ প্ৰতিদিনে ৩০ মিনিটৰ এই অনাতাঁৰ অনুষ্ঠানসমুহ এনেদৰে সুশৃংখলভাৱে সজোৱা হৈছিল যে এজন শ্ৰোতাই সহজতেই বাইবেলখন শিকিব পাৰে ৷ এতিয়া সেই অনুষ্ঠানসমুহকেই অনলাইনযোগে আপোনালৈ আগবঢ়োৱা হৈছে ৷ এই অনুষ্ঠানসমুহ শুনি ঈশ্বৰৰ বাক্য শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ বাবে আমি আপোনাৰ ওচৰত অতি কৃতজ্ঞ ৷ আপুনি সোমবাৰৰ পৰা শুক্ৰবাৰলৈ প্ৰতিদিনে একোটাক ...
 
The Ringer Fantasy Football Show features a group of fantasy football experts, Danny Heifetz, Danny Kelly, and Craig Horlbeck. The show guides you through each fantasy football season, providing analysis on big-picture conversations like weekly matchups, trades, and daily fantasy, as well as the subtleties that will make the difference in your league.
 
ಥ್ರೂ ದ ಬೈಬಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಸತ್ಯವೇದಧ್ಯಾಯನ ಸುವಾರ್ತಾಸೇವೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಮೂಲತಃ ಡಾ|| ಜೆ. ವರ್ನನ್ ಮೆಕ್‍ಗೀಯವರಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟು 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಉಪಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಶ್ರೋತೃಗಳನ್ನು ಇಡೀ ಸತ್ಯವೇದದ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ 30 ನಿಮಿಷದ ಅನುದಿನದ ಬಾನುಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುವದರ ಮೂಲಕ ದೇವರವಾಕ್ಯದ ಕುರಿತು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದದರಿಂದ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವ ...
 
The Thru the Bible program is part of the worldwide Bible-teaching ministry. The series was originally designed by Dr. J. Vernon McGee and has been translated and adapted into more than 100 languages and dialects. It is intended to be a daily 30-minute radio program that systematically takes the listener through the entire Bible. Now those same programs are available to you online. We are grateful that you have chosen to begin learning more about God's Word by listening to these programs. It ...
 
Description - This program is part of the worldwide Bible-teaching ministry of Thru the Bible. The series was originally designed by Dr. J. Vernon McGee and has been translated and adapted into more than 100 languages and dialects. It is intended to be a daily 30-minute radio program that systematically takes the listener through the entire Bible. Now those same programs are available to you online. We are grateful that you have chosen to begin learning more about God's Word by listening to ...
 
Tessa Thompson stars as an idealistic young journalist trying to make a name for herself by following a group of paranormal explorers, obsessed with a seemingly harmless pastime known as the Left/Right Game. The journey takes her into a supernatural world that she and the other members of the expedition can neither handle nor survive.
 
Get the MOST out of Stew at StewPeters.tv Originating from the Minneapolis/St Paul metropolitan area of Minnesota, Stew first began his career in radio in 1998 while working for ClearChannel radio as an intern at 101.3 KDWB. His biggest influence was a group of high-powered personalities that were all on the roster at the powerhouse station including Tone-E-Fly, Scotty Davis, Zannie K and Dave Ryan. Stew answered and screened phones like a champ, assisted with running breakfast to the mornin ...
 
The Thru the Bible program is part of the worldwide Bible-teaching ministry. The series was originally designed by Dr. J. Vernon McGee and has been translated and adapted into more than 100 languages and dialects. It is intended to be a daily 30-minute radio program that systematically takes the listener through the entire Bible. Now those same programs are available to you online. We are grateful that you have chosen to begin learning more about God's Word by listening to these programs. It ...
 
Pologalamu ya Tisanthule Baibulo ndi gawo limodzi lautumiki, ophunzitsa Baibulo, otchedwa ulendo m??baibulo (Thru the Bible). Mndandanda wamapogalamuwu unakonzedwa ndi Dr. J. Vernon McGee ndipo unatanthauzidwa mu zilankhulo zoposa zana zimodzi (100). Zinakonzedwa kuti pologalamu imodzi idzikhala ya mphindi makumi atatu (30) ndipo kuti pomaliza zidzathe kuthandiza omvera kumvetsetsa Baibulo lonse. Ndipo pakali pano mapologalamu onsewa tawaika pamakina a Intaneti. Ndife oyamika kuti mwasankha ...
 
The OTG Podcast is a unique concept podcast by Brother Charles 7x. These are live rooms recorded in the clubhouse with a format for digging through information, having hard conversations affecting black America, digging into conspiracies, searching sources, buying books, reading as a group, we search for facts. Sometimes its, jokes, sometimes it's funny, sometimes it's heavy, but it's always REAL. check OTGSAFESPACES.COM Support this podcast: https://anchor.fm/overtimegrind/support
 
One Shot is a podcast about role playing games. Every month, host and Game Master James D'Amato leads a group of players on a self-contained adventure. Every adventure will be wrapped up in 4-5 episodes in time for a new story, in a new system, with new players the following month. One Shot will explore ever RP system possible to give listeners a sampling of the possibilities in the wide wild of role playing.
 
Maelezo - Neno ni sehemu ya huduma ya kimataifa ya mafundisho ya biblia nzima ya Thru The Bible. Mfululizo wa mafundisho haya kwanza yaliandaliwa na Dkt. J. Vernon McGee na kutafsiriwa kwa lugha zaidi ya mia moja na kabila. mafundisho hayo yakusudiwa kuwa ya dakika 30 kwenye radio ambayo kwa mpangilio maalum humwezesha msikilizaji kujifunza Biblia nzima. Sasa ujumbe ndizo twakusilishia kwenye mtandao. Twashukuru kwamba umeanza kujifunza mengi zaidi katika Neno la Mungu kwa njia ya ujumbe hiz ...
 
Welcome to Critical Role, home of a bunch of nerdy-ass voice actors playing tabletop roleplaying games! Enter a world of glorious imagination and improvisation with a group of the finest collaborative storytellers around. Here you’ll find our TTRPG and adjacent shows, including Critical Role, Exandria Unlimited, 4-Sided Dive, and a growing selection of one-shots.
 
O programo itineraro Biblicano si iekh rig andi buki pi sea pi phuv andal i emisiunea Andi I Biblia (Thru the Bible. Kadaia seria biblicane godea sasas kerdi thar Dr. J. Veron McGee hai sasas boldine mai but de 100 ( iekh shela) ciba hai dialecturea. Kadala si kerdine te ovel iekh programa radioste te ovel 30 minuturea te lel kon ashunel mascar sea i Biblia. Akana kadala programurea i si online vash seaore tumenghe. Naisaras tumenghe ka lilean te studiien thar O Del maskar adalka programurea ...
 
Fear the Boot is an irreverent, round table discussion of tabletop role playing games. In this weekly show we debate game-related issues, offer advice for improving your game, and poke fun at the hobby. Our cast changes a little from show to show, but we always assemble a group of dynamic individuals with divergent views, guaranteeing you will hear several perspectives on everything we discuss.
 
This podcast is for those people who want to improve their English and at the same time learn more about life in the U.K. It is aimed at intermediate level learners of English and is recorded, using everyday conversational English, by a group of volunteer teachers from a charity, the St Augustine’s Centre, based in Halifax, Yorkshire. We work particularly with Asylum Seekers, Refugees and Migrants and we hope this podcast will help those wanting to settle here and eventually become British C ...
 
Season 2 Launching June 1, 2022Innovative Leaders Who Get Stuff Done. How do you start a business? How do you contain a virus? How do you film a documentary, change careers, or address a dilemma? What magic happens when a group of software engineers get together? These are just a few of the subjects we’ll talk about on Voyager, a podcast about innovative leaders who get stuff done. We travel through all industries to find tenacious disruptors, artists and visionaries. We dig into who they ar ...
 
Tabarira ya Rugendo ni imwe ya tabarira cia kurutana Kirikaniro cia Thru the Bible iria cikoragwo mabururi-ini maingi thiini wa thi. Dr. J. Vernon Macgee niwe wahaririirie tabarira cia mbere na ni cicokete cigataurwo na thiomi makiria ma 100. Tabarira ici o tabarira ni ya ndagika 30 na cithiite irumaniriire, na muthikiriria acithikiriria cimutwaraga nginya agatuikania Kirikaniro gi giothe. Riu tabarira ici no uhote gucithikiriria online. Twina gikeno ni tondu ni uthurite kwambiriria kwiruta ...
 
Saifedean's The Bitcoin Standard Podcast is the place to discuss Bitcoin and economics from the Austrian school's perspective. Listen to the weekly saifedean.com discussion seminar, where a group of learners from all over the world discuss the website's online courses, as well as a wide variety of economic, political, and social issues, and occasionally host special guests for the discussion. The podcast also includes the most interesting interviews conducted with Saifedean on other shows.
 
The Wu Wei Wisdom Podcast is a weekly conversation about life challenges and life lessons, emotional and spiritual health issues, and tools to help you live in effortless flow - ‘wu wei’. The ancient Taoist principle of wu wei is little understood in the West, and we believe it’s the secret to health and happiness in modern life! Your hosts are husband and wife team, David James Lees, an ordained Taoist monk, emotional and spiritual health teacher and therapist, and Alexandra Lees, a wellbei ...
 
The analysis of a primary source helps us to learn about the time period and the place from which it came. Too often we limit the term "primary source" to mean just newspapers, letters, diaries and such, when in reality EVERYTHING, from toy packaging to movies, websites to toothpaste, restaurant menus to , well, podcasts, can be dissected. This podcast focuses on American Popular Culture and treats films, songs, food, comic books, toys, games, TV shows, clothing...& etc as artifacts waiting ...
 
T
The Pursuit

1
The Pursuit

A Vance Outdoors Podcast

Unsubscribe
Unsubscribe
Weekly
 
Welcome to The Pursuit Podcast! Follow along as Jordan Unternaher and Benjamin Johnson help listeners gain an in-depth and relevant look at outdoor recreational topics, including hunting, fishing, shooting, archery, and conservation. With each episode, we welcome a diverse group of guests throughout the industry who bring their expertise to the vast outdoor world. The Pursuit Podcast is a Vance Outdoors Production.
 
Menggah program Margi Utami menika kalebet peladosan pamerdi babagan kitab Suci saking Thrue The Bible. Menggah program menika dipun pratelakaken kanthi seri dipun anggit dening Dr. J. Vernon MCGee lan Panjenenganipun sampun njarwakaken lan ngginakaken basa langkung saking 100 basa. Program menika dangunipun 30 menit ingkang kanti teratur nuntun para pamiarsa sinau kitab suci kanthi jangkep. Program menika ugi wonten ing internet. Kawula sami ngaturaken panuwun awit panjenengan piniji dados ...
 
A d&d horror comedy podcast that puts the concept of failing forward to the test! Each week, our DM leads a group of unlikely heroes, villains, and everything in between through one hellscape after another. It's a comedy of horrors with a twist: don't you dare fumble the dice! Support us at patreon.com/wtfumblepod
 
Loading …
show series
 
Justin, Rob, and Wos discuss Giannis’s big game in the Bucks’ comeback road win (2:46). Then they review Memphis’s domination of the Warriors to force a Game 6 (28:37). Finally, they raise some offseason story lines with a game of Offseason Roulette (40:31). Hosts: Justin Verrier, Rob Mahoney, Wosny Lambre Associate Producer: Carlos Chiriboga Learn…
 
May is Mental Health Awareness Month and John brings to light many concepts involving these issues in America. He then speaks with Ira Shapiro, author of “The Betrayal” about Mitch McConnell’s destruction of the Senate as it was envisioned by the Founding Fathers. Finally a moving call from Teresa in NC who shared some raw and real thoughts about h…
 
Archive Episode: Learn how to let go of past hurt and heal your inner child. Learn more about our online consultations, events and shop: https://www.wuweiwisdom.com In this episode, with hosts husband and wife team, David James Lees (ordained Taoist monk, emotional and spiritual health teacher and Alexandra Lees (wellbeing coach and feng shui consu…
 
* (0:29) Fear the Con appears to have catering, but we could still use more GMs! * (5:21) Laundering identities. * (7:03) Game Masters getting fixated on things that aren’t important to the game they’re running. * (12:00) A lack of flexibility. The three clue rule. * (19:36) GM distress when the party solves something too quickly. * (26:32) Let’s g…
 
The Stew Peters Show brings you a new episode that you don’t want to miss!Sheriff Richard Mack is an expert on child abuse, & his world turned upside down. Both his son & daughter have recently collided with CPS on false accusations against them, resulting in the removal of their children, unlawfully & criminally.Margie Taylor is a gold star mom wh…
 
Fiat money doesn't just affect economic exchange, its impact on society is much wider. In this episode, Marty Bent, host of the Tales from the Crypt Podcast, interviews Saifedean about the ways fiat money encourages negative societal impacts ranging from climate alarmism to soil degradation to poor diets. They focus on the widely accepted need to t…
 
John discusses the recent mass shooting at a grocery store in Buffalo NY and other recent shootings in the US. He then speaks with Mark Follman, the author of “Trigger Points” and takes a call from Tempe in Virginia. See Privacy Policy at https://art19.com/privacy and California Privacy Notice at https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.…
 
In today's episode, we are joined in the studio by Dan & Jaci Wells, local customers and great friends from eastern Ohio. Dan, Jackie and their two boys are a family who strives to live a lifestyle connected to nature. A lifestyle they believe got us to where we are today, the lifestyle that our ancestors lived. We discuss how they got started hunt…
 
After donning some new disguises, the group hits the road in search of the ingredients they'll need to rid themselves of the lingering effects of Dominia. This episode contains profanity, violence, and general spookiness. Support us at patreon.com/wtfumblepod Follow us on Twitter and Instagram @wtfumblepod Join us on Facebook: What The Fumble Podca…
 
Monday's Stew Peters Show will blow your mind and open your eyes to the true dark agenda behind American politics!Stew Peters has dedicated his LIFE to expose the government for what they are: Liars, Lizards, & Lord Deniers!Stew reflects on how the Deep-State elite will stop at NOTHING to end Christianity, so that the American people will worship t…
 
Logan and Raja return to you the morning after the Phoenix Suns fell disgracefully to the Dallas Mavericks in one of the greatest Game 7 collapses of all time to talk about what went wrong with this Suns team (0:45) and what went right with the Mavericks (25:00). Then they dive into the other Game 7 from Sunday, the Bucks’ loss to the Celtics (36:1…
 
Steven Rinella talks with Cameron Hanes, Janis Putelis, Brody Henderson, Seth Morris, Chester Floyd, Phil Taylor, and Corinne Schneider. Topics discussed: Cam's new book, Endure, is out!; when an adult acts like an ass and accosts Steve's kid; the shit you find in turkeys; Jani's hens running into the house to nest their eggs on the kitchen counter…
 
Canvas, Chet, and Spartacus do their best to make it away from the fire pit and back to camp. But the Lake has other plans... GET SLEEPAWAY! Pick up an excellent game from the excellent people at Possum Creek! TUNE IN FOR THE MIRACLE MONDAY STREAM! Monday, May 16th on our Twitch channel! THE ULTIMATE MICRO RPG BOOK Get some games! PRE-ORDER THE ULT…
 
Loading …

Quick Reference Guide

Copyright 2022 | Sitemap | Privacy Policy | Terms of Service
Google login Twitter login Classic login